Link #807 jobsfirst.pl ściany przesuwne
Kilka słów o transporcie samochodowym
27. May 2009 erstellt von admin

Transport samochodowy to jednen z rodzajów transportu, w którym zarówno ładunki jak i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych.

Do wielu zalet transportu drogowego zalicza się m.in. możliwość dowiezienia ładunku lub pasażera bezpośrednio na miejsce przeznaczenia. Natomiast najważniejsze wady to m.in. energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Gałąź ta posiada najbardziej rozbudowaną sieć dróg.

Powyższa definicja zaczerpnięta została z pl.wikipedia.org.

« Vorherige Einträge